My Shop

My Shop
My Shop

Sewing Patterns

Sewing Patterns
Sewing Patterns

Crochet Patterns

Crochet Patterns
Crochet Patterns

Bursting Bloom Pillow, free crochet pattern

Wat was het heerlijk om dit gehaakte kussen te maken. Het was echt een leerproces voor me. Ik heb zo veel verschillende steken gebruikt, moest zorgen dat ik netjes uitkwam en aangezien je twee kanten moet maken, moet je ook nog zorgen dat je alles netjes opschrijft, zodat je een tweede kunt maken die exact hetzelfde is. Omdat ik braaf aantekening heb gemaakt, deel ik mijn patroon natuurlijk heel graag met jullie. Heel veel plezier alvast.

Bursting Bloom Pillow, free crochet pattern | Happy in Red

Bursting Bloom Pillow, free crochet pattern | Happy in Red

Oh boy, it was so much fun working on this pillow case. It was trial and error and I have learned so much. I have used so many stitchtes and when working in the round you really have to count what you're doing. And since I had to make a front and a back, I had to keep notes to make sure the back would be the exact same as the front. Therefore, I am gladly sharing my pattern for this crochet pillow with you. Happy hookin' everyone.


For the pattern in English SCROLL DOWN!

Wat je nodig hebt:
- Scheepjes Stonewashed in de volgende kleren: 801 (2x), 812 (1x), 817 (1x), 815 (1x), 813 (1x), 802 (1x).
- Haaknaald 4 mm.
- 0,5 meter stof: wit katoen of canvas
- Maasnaald
- Patroonpapier
- Spelden
- Een verpakking kussenvulling (of een goedkoop kussen van 40/50 cm bij Action/Ikea oid waar je de vulling van kunt gebruiken).
- Naaimachine en/of handnaaigerei.

Bursting Bloom Pillow, free crochet pattern | Happy in Red

Bursting Bloom Pillow, free crochet pattern | Happy in Red

Afkortingen
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
hst = halfstokje
st = stokje
dst = dubbel stokje
2vsam = 2 vaste samen haken
2stsam = 2 stokjes samen haken
3stsam = 3 stokjes samen haken

Instructies
801
- 4l, hv om een ring te vormen
- 2l-2stsam in de cirkel, 2l, *3stsam 2l*, ** 5x
- Hv in eerste opening, 3l 4 st in de opening, v op het blaadje, *5st in opening, v op blaadje* **5x
- 6l v tussen de blaadjes 6x
812
- Hecht aan in een boogje. 3l (=1st), 1 st, 3 dst, 2st, v tussen de boogjes. In de volgende boogjes: 2st, 3dst, 2st, v tussen de boogjes. Hv in de eerste st.
- Hv naar de volgende steek, 3l (=1st), in de volgende 3 steken 2dst, 1 st, 2v samenhaken terwijl je de v uit de vorige tour overslaat, nog 5x: 1 st 3x 2dst 1 st 2vsam (en 1 v overslaan), hv in eerste steek.
817
- Hecht aan in de eerste stk van een blaadje. 3l (= 1st), 1 st, 1 dst, 3x 2dst, 1dst, 1 st, 1st tussen de blaadjes. Nog 5x: 1st, 1 st, 1dst, 3x 2dst, 1dst, 1 st, 1st tussen de blaadjes. Hv in eerste st.
- Hv in de volgende stk, 3l (=1st) 7x 2st in één st, 1st, 2stsam (terwijl je de st tussen het blaadje overslaat), op het volgende blaadje: 1st, 7x 2st in één st, 1st, 2stsam (terwijl je de st tussen het blaadje overslaat), hv in eerste st.
801
- Hecht aan op de eerste 3l van de vorige tour. Hv in de volgende steek, 3l (= 1st), 5 st, 2st op vlgd 2 st, 6 st, 2stsam (waarbij je 1 st overslaat), 5x: 6st, 2st op volgende 2 st, 6st, 2stsam (waarbij je 1 st overslaat), hv in eerste st. Hecht af
801
- Hecht aan tussen de 2st groepjes van de vorige tour. 4l 1v op dezelfde steek, 5 v, 1hst, 1st, 2 dst, 1st, 1 hst, 5 v. Tussen volgende 2st groepjes van de vorige tour 1v 2l 1v, 5x *5 v, 1hst, 1st, 2 dst, 1st, 1 hst, 5 v, 1v 2l 1v. *, 5x ** eindig met hv in de eerst stk.
- 3l (=1st), 1st 2l 1 st in het puntje, 1 st op elk stk, in elk puntje 1st 2l 1 st, hv in eerste st.
(In op je lange einde, dus excl je puntje, heb je nu 18 st. Is dat niet zo dan meerder of minder je op je lange einde een keer of wat zodat je toch op 18 st pet lange kant uitkomt).
- 3l (=1st), 1 st op elke st, 1st 2l 1st in elk puntje, hv in de eerste st.
815
- 3l (=1st), st op elke st, in de puntjes 2st 2l 2st, hv in eerste st.
813
- 2l (= 1hst), hst op elke st, in de puntjes 2hst 2l 2 hst, hv in eerste st.
802
- 2l (= 1hst), hst op elke st, in de puntjes 2hst 2l 2 hst, hv in eerste st.
813
- 2l (= 1hst), hst op elke st, in de puntjes 1hst 2l 1 hst, hv in eerste st.
815
- 3l (= 1st), st op elke st, in de puntjes 1st 2l 1st, hv in eerste st.
801
- 3l (= 1st), st op elke st, in de puntjes 1st 2l 1st, hv in eerste st.
- 3l (= 1st), st op elke st, in de puntjes 3st, hv in eerste st. Hecht af.

Maak 2 van de bovenstaande rechthoeken, werk alle eindjes weg en block je werk, hier vind je meer informatie over het blocken van je haakwerk.

Het binnenkussen maken:
- Leg één van de zeshoeken op een vel papier of op patroon papier. Trek de vorm om en knip uit.
- Trek de vorm 2 keer over op je stof en knip uit.
- Leg de stof met de goede kant op elkaar en speld vast
- Stik rondom met een naadwaarde van 0,5 cm. Laat op één van de zijkanten van het kussen een keer- en vulgat van zo'n 10cm open.
- Keer het kussen door het gat en zul het kussen met de vulling.
- Naai het keergat dicht met een blinde steek.

Je kussen afmaken:
- Leg je gehaakte delen, met de achterkanten tegen elkaar aan, op elkaar.
- Gebruik kleur 801 en pak een haaknaald die een maatje groter is. Begin in een puntje en haak de kussendelen met vasten aan elkaar, in de puntjes haak je 3 vasten. Haak slechts 4 lange kanten vast, maar hecht niet af
- Stop, nadat je 4 kanten heb dicht gehaakt het binnenkussen erin en haak nu de 2 laatste zijkanten dicht met vasten. Hecht af.

Bursting Bloom Pillow, crochet pattern in English


What you need:
- Scheepjes Stonewashed yarn in the following colours 801 (2x), 812 (1x), 817 (1x), 815 (1x), 813 (1x), 802 (1x).
- 4 mm hook.
- Haf a yard of white or off white cotton ot canvas fabric
- Darning needle
- Pattern paper
- Pins
- Pillow filling (or you can buy a cheap pillow at Ikea and use the filling).
- Sewing machine and/or hand sewing gear.


Bursting Bloom Pillow, free crochet pattern | Happy in Red

Bursting Bloom Pillow, free crochet pattern | Happy in Red

Abreviations
ch = chain
slst = splipstitch
sc = single crochet
hdc = half double crochet
dc = double crochet
trc = triple crochet
2sctog = 2 single crochet together
2dctog = 2 double crochet together
3dctog = 3 double crochet together


Instructions
801
- ch4, slst to form a ring
- ch2-2dctog in the ring, ch2, *3dctog ch2*, ** 5x
- Slst into the first opening, ch3 4dc in the first opening, sc on the leaf, *5dc in the opening, sc on the leaf* **5x
- ch6, sc bewteen the leaves, 6x
812
- Cast on in a loop. ch3 (=1dc), 1dc, 3 trc, 2dc, sc between loops. In te next of each loop: 2dc, 3trc 2dc, sc between loops. Slst in the first st.
- Slst into the next st, ch3 (=1dc), in the next 3 stitches 2trc, 1dc, 2sctog while skipping the sc of the last round, , 5x: 1dc, 3x 2trc, 1dc, 2sctog (skipping a sc), slst in the last stitch.
817
- Cast on in the first stch of a leaf. ch3 (= 1dc), 1dc, 1trc, 3x 2trc, 1trc, 1dc, 1dc between leaves
 For 5x: 1st, 1st, 1trc, 3x 2trc, 1trc, 1dc, 1dc between leaves. Slst in the first st.
- Slst into the next st, ch3 (=1dc) 7x 2dc, 1dc, 2dctog (while skipping the dc between the leaves), on the next leaves: 1dc, 7x 2dc, 1dc, 2dctog (while skipping the dc between the leaves), slst in the first st.
801
- Cast on in the first ch3 of the last round. Slst into the next st. Ch3 (=1dc), 5dc, 2dc on the next 2 st, 6dc, 2dctog (whilst skipping 1st), 5x: 6dc, 2dc on the next 2st, 6dc, 2dctog (whilst skipping a st), slst into the first st. Cast off.

801
- Cast on between the 2 2dc groups of the last round. ch4 and 1sc in the same stitch, 5sc, 1hdc, 1dc, 2trc, 1dc, 1hdc, 5sc. Between the next group of 2dc's of the last tour: 1sc ch2 1sc. 5x: *5sc, 1hdc, 1dc, 2trc, 1dc, 1hdc, 5sc, 1sc-ch2-1sc*, slst into the forst st.
- Ch3 (=1dc), 1dc-ch2-1dc in the tip, 1dc on every st and in every tip 1dc-2ch-1dc, slst in the first st. NOTE: on the long sides you should have 18dc (exl the tip), if you don't that's okay, just increase or decrease when needed.
- Ch3 (=1dc), 1dc on every st, 1dc-ch2-1dc in every tip, slst into the first st.
815
- Ch3 (=1dc), 1dc on every st, in every tip 2dc-ch2-2dc, slst into the first st.
813
- Ch2 (=1hdc), 1 hdc on every st, in the tips 2hdc-ch2-2hdc, slst into the first st.

802
- Ch2 (= 1hdc), 1hdc on every st, in the tips 2hdc-ch2-2hdc, slst into the first st.
813
- Ch2 (= 1hdc), 1hdc on every st, in the tips 1hdc-ch2-1hdc, slst into the first st.
815
- Ch3 (= 1dc), 1dc on every st, in the tips 1dc-ch2-1dc, slst into the first st.
801
- Ch3 (= 1dc), 1dc on every st, in the tips 1dc-ch2-1dc, slst into the first st.
- Ch3 (= 1dc), 1dc on every st, in the tips 3dc, slst into the first st. Cast off.

Make 2 of the above, weave in your ends and block them.  I have made a tutorial on wet blocking your crochet, you can find it here.

Make the insert pillow:
- Place one of the hexagons on a piece of pattern paper and trace it. Cut the paper.
- Put the template on your fabric and cut 2x.
- Put the fabric pieces with right sides facing on top of each other. Stitch around with a seam allowance of 0.5cm and leave a 10cm turning gap in one of the sides. 
- Clip the corner, turn the pillowcase inside out so the right sides are outside and fill the case with the filling.
- Close the turning gap using a blind stitch. 

Finish your pillow case:
- Put the crochet pieces on top of each other, wrong sides touching. 
- Using colour 801 and a hook one size larger, crochet the two pieces together with sc's, putting 3sc's in every tip. Crochet along 4 sides, don't cast off.
- Tuck your inside pillow inside the crochet case, crochet along the 2 sides that are still open, using sc's and 3sc's in every tip. Cast off and wave in your ends. 


Bursting Bloom Pillow, free crochet pattern | Happy in Red

Heb je je kussen af? Geweldig! Ik ben ontzettend benieuwd natuurlijk. Tag me gerust op Instagram of kom je kussen op Facebook laten zien. Veel plezier!

Have you finished your pillow? Yay you! I can't wait to see of course. Don't be shy and tag me on Instagram to show your pillow or share it on my Facebook page. Have fun!

10 opmerkingen

 1. Geweldig...zo duidelijk...dank je wel!!! Lieve groet Petra

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bedankt voor het patroon. Ik ga het bewaren en wie weet een keer haken.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat prachtig! Dankjewel! X
  Lieve groetjes,
  Sandra

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Super mooie kussen! dank voor het patroon!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. This pillow/cushion is awesome & I love your colour choices!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. I love the color choice!!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. I just love it, and so happy to see you again on craft schooling sunday!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Great pattern, thank you for sharing! Just one question - in the English version, did you mean 'hexagon' instead of 'triangle' in the 'insert pillow' section? x

  BeantwoordenVerwijderen
 9. I love this pattern. The color choice is perfect :)

  BeantwoordenVerwijderen

Bedankt voor je bezoek aan mijn blog! Laat gerust een comment achter.
Lees ook de Privacy Voorwaarden.

Thank you for visiting my blog! Don't be shy and leave a comment.
Read my Privacy Policy.